Årsmöte 2020

Lördagen den 7 mars kl 15.00 i Oldens bystuga

Alla medlemmar i Oldens Byalag samt övriga kallas härmed till årsmöte

  •     Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
  •     Information om kommande verksamheter och aktiviteter för 2019

Kom gärna med synpunkter och idéer om verksamheten till styrelsen inför årsmötet

Vi bjuder på kaffe och kaka!