Hoppa till innehåll

Fiske

Rönnöfors – Oldens Fiskevårdsområde

Som vanligt så har vi nätförbud ett tag efter utsättningen för att fiskarna ska aklimatisera sig och sprida sig ut över vattnen.

Vi hoppas ni får en fin fiskesommar tillsammans med oss i Rönnöfors-Olden FVO.

2015 års inplantering av fisk

Utsättning av öring skall göras i den omfattning som kompensationsplanen för fisket föreskriver och ombesörjes och betalas av Jämtkraft AB. Enligt planen skall årligen 1950 st öringar med en medelvikt av minst 0,3 kg utsättas.

OBS tidigare brickmärkta fiskar skall återrapporteras till FISKERIVERKET enligt informationen på brickan för framtida utvärdering av fisket. Vi tackar på förhand för gott samarbete av detta, det gynnar oss alla.

Fiskekort säljs av:

  • Harry Tengström-Rönnöfors 070-634 15 48
  • Mary Johnsson-Olden 072-707 10 20
  • Yngve Olofsson-Olden 070-300 73 59
  • Stig Nilsson-Olden 070-660 67 40
  • Arnold Reinholdsson-Västsjön 076-115 54 35
  • Birgersson Bensin-Kaxås 0640-321 49

Dygnskort 50 kronor
Veckokort 120 kronor
Årskort 250 kronor. + 50 kronor med namngiven maka, make eller sambo.

Årskort för ortsbor och sportstugeägare inom FVO 200 kronor.
I årskortet för ortsbor och sportstugeägare ingår rätten att lägga tre nät per tomt eller fastighet med lagfart. Familjekort som ovan ingår i detta kort med namngiven maka, make eller sambo

Ingen gäddjakten

Kampanjen gäddjakten uteblir även detta år.

Utfallet av tidigare års gäddtävlingar har inte varit som förväntat och enl. forskning som Fiskeriverket redovisade så är inte fiske efter de största gäddorna av godo då dom är revirhävdande och äter en mycket stor mängd mindre gäddor bla.