Julgröt 2019

Lördagen den 16 November kl 18.00 bjuder Oldens byalag in till årets julgrötskväll.

Anmälan senast tisdagen den 14 nov till Tina.